Afgelasting Rally 9 Mei

Alblasserdam, 20 maart 2020

Beste rallyrijders, sponsoren en anderen die ons steunen,

Wij keken er weer enorm naar uit en hadden er alweer veel zin in: de Willem IV Rally,

gepland voor zaterdag 9 mei a.s. De rally stond al een heel eind in de steigers, maar in de

afgelopen twee weken veranderde de wereld om ons heen in een hoog tempo. Het ene na

het andere onheilsbericht kwam onze huiskamers binnen. Ook wij zijn geconfronteerd met

de huidige ontwikkelingen, de nu geldende maatregelen en opgelegde restricties.

Daarom hebben wij begin deze week met pijn in ons hart helaas moeten besluiten dat het

houden van een rally op 9 mei geen haalbare optie meer is. Wij zullen medio mei de

situatie bekijken en – indien mogelijk – de Willem IV Rally in het vroege najaar (september)

proberen te organiseren. Mocht dit geen realiseerbare optie blijken te zijn, dan rest ons

niets anders dan de rally een jaar uit te stellen. Wij beseffen ons terdege dat het goede

doel – het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam (RMD) – afhankelijk is van donaties.

Daarom zijn wij ook in contact met het RMD om na te gaan of wij het Huis in de huidige

omstandigheden ook op andere manieren kunnen ondersteunen. Wij houden u op de

hoogte!

Met vriendelijke groet,

Namens Lionsclub Alblasserwaard d’Egelantier

De voorzitter van de rallycommissie tevens President,

Guido Revet