Inschrijfformulier

Naam inschrijver________________________________________

Adres :___________________________________________________

Postcode & woonplaats:__________________________________

E-mailadres:______________________________________________

Lions contactpersoon:____________________________________

Inschrijver verklaart de voorwaarden zoals verwoord in het reglement (zie onderaan) van de organisatie te accepteren en zich neer te leggen bij de regels van de organisatie alsmede de aanwijzingen van de organisatie op te volgen:                                     

:                                                                                                                                                                                                    JA/NEE

                                                                                                                 

Reglement Willem IV Rally

 1. U bent deelnemer aan een rally-evenement dat wordt georganiseerd door Vereniging Lionsclub Alblasserwaard d’Egelantier te Alblasserdam.
 2. De rally betreft een zogenaamde oriëntatierit en is geen snelheids- of tijdrit. De duur van de rally is van geen belang voor de einduitslag.
 3. Elke deelnemer die tijdens de rally een auto bestuurt, dient in bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Alle bestuurders dienen te beschikken over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is.
 4. Een equipe bestaat altijd uit 2 deelnemers, een chauffeur en een navigator; solo-rijden is niet toegestaan.
 5. Alle deelnemende voertuigen dienen te voldoen aan de wettelijke verzekeringseisen. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het de deelnemer niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot vermindering van de verkeersveiligheid en/of de veiligheid van andere deelnemers.
 6. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ongevallen die voortvloeien uit het deelnemen aan het verkeer en aan deze rally en die vallen buiten de door de organisatie afgesloten verzekering. Personen die deelnemen aan de aangeboden activiteiten doen dit op eigen risico. Voor aanvang van het evenement wordt door de deelnemers een vrijwaringverklaring ondertekend.
 7. Het nuttigen van alcohol vòòr en tijdens de rally is door geen van de deelnemers toegestaan. U dient zich altijd aan de verkeersregels en de snelheidslimieten te houden. Eventuele bekeuringen of schikkingsvoorstellen als gevolg van overtredingen of strafbare feiten zijn voor eigen rekening. Dit geldt ook voor alle bijkomende kosten als gevolg van overtredingen of strafbare feiten. De organisatie kan hier op geen enkele wijze over aansprakelijk worden gesteld.
 8. Er wordt niet in verschillende categorieën of verschillende klassementen gereden. Er is één klassement waar alle auto’s aan deelnemen (ongeacht de leeftijd van de auto en de ervaring van de deelnemers).
 9. In geval van pech is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor een eventuele monteur of sleepdienst.
 10. Tijdens de rally dient u enkel gebruik te maken van openbare wegen. Voor alle manieren van navigeren geldt dat u enkel de (openbare) wegen dient te gebruiken die op de kaart (in het roadbook) staan aangegeven. Dit geldt specifiek bij navigatiemethoden waarbij u navigeert aan de hand van een kaart in het roadbook. Wegen die niet op de kaart staan aangegeven maar in werkelijkheid wel bestaan (bijvoorbeeld kleine landweggetjes of zandweggetjes), worden niet meegerekend, indien u wel gebruik maakt van wegen die niet op de kaart staan aangegeven, mist u mogelijk een controlepunt.
 11. Controlevragen, controleletters en controlefoto’s staan alleen aan de rechterkant van de weg. Letters, vragen en objecten die niet aan de rechterkant van de weg staan, dient u te negeren.
 12. Gedurende de rally worden strafpunten gegeven aan equipes die afwijken van de te rijden route en/of die een controle gemist en/of onjuist geïnterpreteerd hebben. De winnaar van een klassement is de equipe met het minst aantal strafpunten. De equipes krijgen strafpunten op onder meer de volgende onderdelen:
 • het missen van een checkpoint;
 • het ontbreken van een letter op de controlekaart;
 • het missen van een foto;
 • het ontbreken van antwoord op een gestelde vraag;
 • per afwijkende kilometer van de meeste efficiënte route;
 • bij de uitvoering van klassementsproeven.
 1. In geval van extreme weersomstandigheden, waardoor het onverantwoord is om te rijden (zoals sneeuw en ijzel), behoudt de organisatie het recht voor om het rallyprogramma op elk moment te annuleren.
 2. Indien de deelnemer zich niet houdt aan dit reglement/de voorwaarden van de organisatie danwel de aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt, is de organisatie bevoegd passende maatregelen te nemen.